Shopping online Shoppa i internetbutiker

Jaktkläder vid skyddsjakt

08.30.2013 · Posted in Kläder

Skyddsjakten är den jakt som skiljer sig till största del från andra typer av jakter. En skyddsjakt är ofta inte planerad. Vid en skyddsjakt har man också större rättigheter att skjuta på olika djur genom att man kan ha rätt att skjuta både fridlysta djur och även djur som egentligen inte är lovliga vid just den tidpunkten. Skyddsjakt är till för att förebygga skador som viltdjur kan medföra. Det kan till exempel vara att rovdjur angriper något tamdjur. Skyddsjakten regleras i Sveriges Rikes Lag och det är även där som man kan hitta definitionen av skyddsjakt och vad som skyddas vid skyddsjakt.

jaktutrustningMen frågan är då vad man använder sig av för jaktkläder när man håller på med skyddsjakt? Som tidigare nämnts så är skyddsjakt till största del en oplanerad jakt och det kanske inte är alltid som det finns tid till att få på sig sina jaktkläder.  Det kan till exempel vara när en hök befinner sig i hönsgården eller när en varg befinner sig i fårhagen. Helt enkelt tillfällen när man snabbt måste skynda sig ut för att försöka rädda sina egna djur mot rovdjuren. Enligt lagen så får jakt mot dessa rovdjur endast förekomma när det inte räcker eller man inte kan skrämma iväg rovdjuret. Alltså är det inte säkert att skyddsjakten alltid är laglig. Men vid dessa tillfällen kan det i alla fall vara svårt att hinna få på sig sina jaktkläder och man tar istället det närmaste och snabbaste som finns tillhands.

Men skyddsjakt kan också uppstå vid sådana tillfällen när antingen naturvårdsverket eller länsstyrelsen beslutar att ett visst djur eller ett visst djurslag ska jagas i förebyggande syfte eller för att djuret redan har orsakat tillräckligt mycket skada. Detta kallas också skyddsjakt men fungerar mera som en vanlig jakt. Där man samlas ett lag för att jaga ett just specifikt djur. Vid en sådan typ av skyddsjakt använder man sig i regel av samma typ av jaktkläder som vid en vanlig jakt, som finns att köpa exempelvis http://www.brandbynature.se/. Då måste man bland annat ha jaktkläder som håller mot yttre väderförhållande som till exempel regn och snö. Samtidigt som man måste vara försedd med reflexen så att de andra jägarna kan se var du befinner dig, för att andra jägare inte ska skjuta mot det hållet. Man kan alltså säga att skyddsjakt är den jakt som regleras mest i lag men det finns inga större regler på vad man ska ha för jaktkläder.

Tags:

Comments are closed