Shopping online Shoppa i internetbutiker

En QBX kommer lastad…

11.17.2013 · Posted in Byggvaror

QBX är namnet på ett litet praktiskt lasttåg som används vid arbetet vid järnvägen. QBX är ett populärt tåg eftersom det är lätt att arbeta med samtidigt som det har många andra fördelar. Det är framför allt samband med spårbyte som denna lilla kraftvagn kommer till användning. Då kommer den nämligen lastad med ballast till rallarna som arbetar febrilt på spåret för att hinna med det pressade tidsschemat de ofta har.

Tidspress

Att arbeta under tidspress bäddar ofta för misstag. Vid järnvägsarbeten är det viktigt att hålla tiderna, för under vissa typer av arbeten hålls spåret öppet för normal tågtrafik. QBX är en maskin som har gjort arbetet säkrare för arbetsstyrkan efter spåret. Det finns nämligen ramper längs med tåget så rallarna behöver egentligen aldrig lämna QBX. Det innebär att de kan arbeta tryggt utan risk för att inte hinna undan för mötande tåg. Den övriga trafiken kan fortsätta köra på sin sträcka precis som vanligt, utan att behöva sänka hastigheten.

Huvuduppgift

Huvuduppgiften för QBX är att frakta stenkross till nya spår eller där det sker olika typer av underhåll. Det behövs ofta väldigt stora mängder makadam under byggen och reparationer, eftersom vallarna till stor del är uppbyggda av det. Sten är ett väldigt tungt material så rallarna är väldigt tacksamma för att slippa frakta makadam manuellt som de faktiskt gjorde en gång i tiden. På spårbytesmaskinen finns det plats för ballast men det är så liten del att det måste kompletteras. QBX kör effektivt ballasten till rallarna och vagnarna är utformade så att de lätt kan tippa stenen. De unika vagnarna är helt framtagna för just detta ändamål: de ska frakta stora kvantiteter ballast till rallarna så de kan arbeta på ett säkert sätt utan att övrig tågtrafik påverkas. På Infranord.se finner du mer spårbundna maskiner som används på järnvägarna i Sverige.

Comments are closed